Việt Nam nghiên cứu liệu pháp sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19