Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia tạo ra kỳ tích chống dịch Covid-19