Từ hôm nay đi lại thế nào khi tiếp tục giãn cách xã hội?