Trao Chứng nhận bà Lương Thị Thái Ninh là đối tác của RIBETO phân phối sản phẩm Pico Premium