Những thành phần của Black3 có công dụng như thế nào?