Nhiều công nghệ hiện đại Nhật Bản được áp dụng để bào chế Black3