Người bị gout không nên ăn thịt đỏ và các loại hải sản đúng hay sai?