Mùa dịch bệnh Đông – Xuân đang đến gần, làm gì để phòng bệnh?