Mạnh mẽ vực dậy tinh thần – cô giáo “sơn ca” may mắn thoát khỏi “án tử”