Loạt chương trình khuyến mại tháng 7/2020 dành cho CTV, đại lý Ribeto