Khuyến cáo người dân sau khi nới lỏng giãn cách xã hội