Giảm giá 33% dành cho khách lẻ nửa đầu tháng 8/2020