Gần 50% bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh