Covid-19 ở Hàn Quốc: Người tái dương tính ít khả năng lây nhiễm