Chế độ dinh dưỡng chăm sóc bệnh nhân ung thư cần lưu ý những gì?