Bệnh gout có ảnh hưởng như thế nào tới “chuyện ấy”?