phụ nữ

6 TRIỆU CHỨNG UNG THƯ BUỒNG TRỨNG MÀ PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT

Tại Pháp, cứ 70 phụ nữ lại có 1 người bị ung thư buồng trứng và khoảng 3.111 người sẽ chết vì bệnh này mỗi năm. Tuy vậy nhưng hầu hết phụ nữ không nhận […]