phòng ung thư

Hội Thảo: Liệu Pháp Miễn Dịch Trong Điều Trị Ung Thư

Sáng nay, ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở 2 đã diễn ra hội thảo: “Liệu Pháp Miễn Dịch Trong Điều Trị Ung Thư” do Công ty RIBETO và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương đồng tổ chức.