nắng nóng

Nhồi Máu Cơ Tim Do Trời Nóng: Sơ Cứu Bằng Cách Nào?

Tôi có bệnh mạch vành, dạo này hay bị mệt, đánh trống ngực, có lẽ do trời nóng và tôi cũng bận rộn. Tôi nghe nói bệnh tôi dễ bị nhồi máu cơ tim…